Arkiv

IntranettBergen går videre til 2. runde med hele seks søknader i kappstriden om å bli blant de neste 10 senter for fremdragende forskning.


Det er kappestrid blant de fremste forskningsmiljøene i Norge om å få status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Resultatet av prekvalifiseringen er klart, og 29 av de totalt 139 søkerne inviteres nå til andre søknadsrunde. Les hele saken hos forskningsrådet.

HAV21


En foreløpig grovtelling viser at det ble sendt inn omtrent 400 innspill til HAV21 innen fristen gikk ut 1. mars. - Over all forventning, sier strategigruppens leder Liv Monica Stubholt.

Skal styrke marint samarbeid


- Bergen og Vestlandet har et internasjonalt format på den marine forskningen, både i spennvidde og dybde. Vi snakker ikke bare om èn disiplin, men et stort spenn av vitenskaper, fra teknologiske nyvinninger og helt ned til DNA-undersøkelser av marinorganismer, sier Paasche, som nå formelt er ansatt som første leder av Bergen Marine Forskningsklynge (BMF).

Nordic countries pump half a billion into joint research


The Nordic countries will now invest almost half a billion into joint climate, energy and environmental research. "This will open up new business opportunities", states Sweden’s minister of education. The Top Research Initiative will be administered by the following three Nordic organisations: NordForsk, Nordic Innovation Centre (NICe) and Nordic Energy Research

Historiske samarbeidsavtale


Havforskningsinstituttet skrev 12. august under samarbeidsavtaler med SINTEF fiskeri og havbruk og med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet).

Norge utvider samarbeid med Frankrike


Norge og Frankrike har undertegnet en avtale som utvider forskningssamarbeidet mellom våre to land (Foto: Shutterstock)

10th Arctic Science Summit Week 2009 in Bergen, Norway


Mellom 23. og 28. mars 2009 vil Bergen være vert for denne begivenheten som organiseres i regi av Havforskningsinstituttet, Bjerknessenteret og Forskningsrådet.

Etablering av faggruppe innen Hydroakustikk


Det har blitt etablert en faggruppe innen Hydroakustikk underlagt forum for Teknologi og miljø i NCE Subsea. Gruppen ledes av Rolf Kahrs Hansen, CodaOctopus.

Antarctic ice shelf breaking away


Scientists are observing a massive change in Antarctica that could see the maps of the region redrawn; the Wilkins Ice Shelf appears to be ready to break away from the Antarctic.

Sjøsetter superklynge i shipping


Norge har en unik mulighet til å ta en ledende global kunnskapsposisjon innen maritime næringer, hevder BI-professoren Torger Reve, som er byggmester for et globalt kunnskapshav i shipping

 Tilbake   Tilbake
 
1
2
>

Bergen Marine Secretariate: Dept of Research Management, University of Bergen

P.O. Box 7800, N-5020 Bergen, Norway. Tlf: +47 555 84979. E-mail: bergenmarine@fa.uib.no

Powered by www.i-tools.no