Arkiv

IntranettVelkommen til Bergen marine forskningsklynge

Webportal

 

Bergen marine forskningsklynge er et forpliktende samarbeid blant sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i Bergensregionen
 
Bergen marine forskningsklynge kobler sammen ca. 700 forsker- og tekniskårverk med målet å svare på regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø og ressurser, teknologi og helse.
 
Bergen marine forskningsklynge ble etablert i 2008 og utgangspunktet for samarbeidet er komplementaritet med institusjonell autonomi.

 

Bergen går videre til 2. runde med hele seks søknader i kappstriden om å bli blant de neste 10 senter for fremdragende forskning.


Det er kappestrid blant de fremste forskningsmiljøene i Norge om å få status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Resultatet av prekvalifiseringen er klart, og 29 av de totalt 139 søkerne inviteres nå til andre søknadsrunde. Les hele saken hos forskningsrådet.

HAV21


En foreløpig grovtelling viser at det ble sendt inn omtrent 400 innspill til HAV21 innen fristen gikk ut 1. mars. - Over all forventning, sier strategigruppens leder Liv Monica Stubholt.

Skal styrke marint samarbeid


- Bergen og Vestlandet har et internasjonalt format på den marine forskningen, både i spennvidde og dybde. Vi snakker ikke bare om èn disiplin, men et stort spenn av vitenskaper, fra teknologiske nyvinninger og helt ned til DNA-undersøkelser av marinorganismer, sier Paasche, som nå formelt er ansatt som første leder av Bergen Marine Forskningsklynge (BMF).

Flere nyheter i arkivet

Bergen Marine Secretariate: Dept of Research Management, University of Bergen

P.O. Box 7800, N-5020 Bergen, Norway. Tlf: +47 555 84979. E-mail: bergenmarine@fa.uib.no

Powered by www.i-tools.no